commotio hold

Varighed: 55 minutter
Instruktør: Niels
Tidspunkt: Endnu ikke oprettet, kontakt klinikken ved efterspørgsel

Formål:
Holdet er for dig, der lider af hjernerystelse og senfølgerne heraf. Der vil derfor tages udgangspunkt i den enkeltes situation og udfordringer.

På holdet arbejdes der udefra National Kliniske Retningslinjer (NKR) anbefalinger omkring genoptræning af Post Commotio.

Behandlingsplan:
Eftersom hjernerystelse kan ramme en på flere planer, er det vigtigt at kunne danne et billedede af dine symptomer og reaktioner på stimuli.

Derfor vil hver enkelt deltager blive responstestet, for at kortlægge hver deltagers niveau og få lagt en individuel trænings-behandlingsplan.

Undervisning 2 x ugentlig af 1 time, der vil være forventet selvtræning oveni undervisningen.

Målgruppe:
Målgruppen er primært Post Commotio eller klienter med lignende symptomer

Indhold:
Vi arbejder og følger de seneste anbefalinger fra National Kliniske retningslinjer.

Den nye NKR indeholder en række anbefalinger til behandlinger inden for 7 områder:

  1. Effekt af tidlig information og rådgivning, dvs. at patienten bliver vejledt i forhold til symptomer f.eks. i form af folder eller telefonopkald tidligt efter traumet.
  2. Effekt af gradueret, fysisk træning, hvor man gradvist øger sin træningsmængde i forhold til at kunne tackle fysisk træthed og fysiske symptomer og at få styr på niveauet af fysisk aktivitet.
  3. Effekt af vestibulær genoptræning i forhold til problemer med balance og svimmelhed.
  4. Effekt af manuel behandling, hvor behandlere fokuserer på nakken og rygsøjlen.
  5. Effekt af samsynstræning til at afhjælpe symptomer, som skyldes at synet er blevet påvirket af hjernerystelsen.
  6. Effekt af psykologisk behandling, hvor der arbejdes med patientens sygdomsopfattelse, følelsesmæssige reaktioner, og mestringsstrategier.
  7. Effekt af den tværfaglige tilgang, f.eks. når patienten får både psykologisk behandling, rådgivning, synstræning og fysioterapi. Tesen er, at når flere fagpersoner arbejder sammen og afstemmer behandlinger, lykkes behandlingen bedst. Den koordinerede, tværfaglige indsats er vigtig, fordi symptomerne spænder så bredt. Nogle symptomer skal behandles hver for sig, mens andre skal behandles på samme tid.

 

Vi vil mikse træningen så flere hjernedele aktiveres, hjernestammen for sanseindtryk og smerter. Påvirkning af amygdala og insular cortex for den ændrede stress faktor der ubevidst opbygger sig op i kroppen, ved ændret funktion. Synstræning, lyd og led vil påvirkes og trænes under alle træningspas eftersom der ofte ses ændringer i disse områder

Vi laver hjernetræning for at optimere koordination, balance og funktion.

Træningsprincip:
Genoptræningen følger princippet med gradueret genoptræning og med klinikkens responsmåling kan vi følge progressionen i dine ændringer.